Salg, opkøb og ejerskifte

  • Opnå den rigtige gevinst
  • En styret proces

CNSLT bistår med at finde egnede kandidater både ved opkøb og firmasalg.

Vi modner virksomheder til ejerskifte. Vi sikrer, at de er i topform og kan dokumentere unikke forretningsmodeller, realistiske budgetter, kundekartoteker, kompetente medarbejdere, forpligtelser og fremtidige aftaler.

En virksomhedshandel er ofte meget kompleks. Køber skal på den ene side sikre sin investering. Og sælger skal på den anden side maksimere sit salg.

Alt for mange af ejerskifter går galt og giver ikke den ønskede gevinst – hverken for sælger eller køber. Du har sikkert også hørt om tab og om konflikter mellem parterne.

Et skifte kræver ordentlig forberedelse og en meget tæt styring. I tæt samråd og samarbejde med revisor, advokat samt penge- og kreditinstitut deltager CNSLT som tovholder og sparringspartner i hele købs- og salgsprocessen.

Få overblik over de eksterne og interne muligheder og få aktiveret dine ejerplaner.

Vores praktiske erfaring – både som ledere, ejere og rådgivere – gør os i stand til at styre den vanskelige proces. Vi står parate med redskaberne ved generationsskifte, salg, overtagelse, fusion og fission.

Bestem selv virksomhedens
fremtid - lad ikke omgivelserne bestemme!

Læs mere om strategi- og forretningsudvikling