Optimering, indtjening og finansiering

  • Penge på kontoen
  • Klarhed over fremtiden

Enklere kan det næppe siges.

CNSLT udfordrer og udvikler din virksomheds evne til at tjene penge og optimerer finansieringsstrukturen.

Sammen ser vi, hvordan vi kan forbedre den økonomiske og finansielle balance. Fx gennem driftens marginer, arbejdskapitalens sammensætning og valget af finansiering af driftsaktivitet og driftsaktiver.

Det kan virke som en kompleks proces at optimere finansieringen og fremskaffe den nødvendige likviditet. Men vi ved præcist, hvad det kræver at opnå et godt samarbejde med banker og kreditinstitutter.

Vi kender bankens sprog og værdien af at kunne præsentere en klar, overskuelig og korrekt økonomiske rapportering - på ganske kort tid.

CNSLT bistår med at klargøre virksomheder til bankmøder. Med analyse af virksomhedernes kreditattraktivitet, rente- og kautionsvilkår… så løsningerne og vilkårene bliver de bedst tænkelige.

Dygtig ledelse kræver
viden og planlægning
- ikke blot gætterier

Læs mere om Rapportering og budgettering